Gimnazijos taryba

Tikslas: Gimnazijos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas, siekiant šiuolaikiško ugdymo.

Uždaviniai:

  • Siūlymų teikimas, dėl gimnazijos veiklos tobulinimo;
  • Tėvų įsitraukimo į ugdymo procesą organizavimas;
  • Talkinimas, formuojant gimnazijos materialinius išteklius;
  • Įvairių gimnazijos veiklas sričių stebėjimas ir vertinimas.

Tarybos nariai:

Mokytojų atstovai:

  1. Sandra Pakštienė;
  2. Daiva Jonkienė;
  3. Vita Iseuk;
  4. Vitalija Baranauskienė;
  5. Vilma Šimkuvienė.

 Mokinių atstovai:

  1. Mantė Lengvenytė;
  2. Edgaras Butkus;
  3. Guoda Kvašytė;
  4. Liveta Blinstrubytė;
  5. Paulina Izonytė.

 Tėvų atstovai:

  1. Dalia Kievišienė;
  2. Kristina Kepšienė;
  3. Laura Serbienė;
  4. Agnė Žvirblienė.