STEAM

 


Fizikos pamokos STEAM centre

Lapkričio 30 d. I g. klasės mokiniai du tiriamuosius darbus atliko VU Šiaulių akademijos STEAM centre. Pirmojo darbo  metu nustatė smėlio savitąją šilumą ir palygino ją su vandens savitąja šiluma,…

Gimnazistų viešnagė STEAM centre 2021

Gimnazistų viešnagė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centre Lapkričio 25 d. I -os gimnazijos klasės mokiniai vyko į Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centrą ir dalyvavo tiriamųjų  darbų  užsiėmime   „Kūno…

Fizikos pamokos VU ŠA STEAM centre

Lapkričio 18 d. II g. klasės mokiniams fizikos pamokos vyko VU ŠA STEAM centre. Mokiniai atliko tiriamąjį darbą „Mokymosi patalpos apšvietos tyrimas“. Teorinėje dalyje susipažino su patalpų apšvietos higienos normomis,…

STEAM eglutė

Deivydas Šimalis 6 kl. tapo nugalėtoju konkurse Kalėdinė STEAM eglutė. Jam atiteko prizas – stalo žaidimas. Mokytoja  Vita Baranauskienė