Veiklos kokybės įsivertinimas

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI


Veiklos kokybės įsivertinimo planas 2020 m.
Tėvų, globėjų apklausos anketa
Mokinių apklausos anketa
Veiklos kokybės įsivertinimo sritys 2019 m.
Veiklos kokybės įsivertinimas 2019 m.
VEIKLOS KOKYBĖS PLAČIOJO ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 2018 m.
Veiklos kokybės įsivertinimas 2017 m.