Darbo užmokestis

ŠIAULIŲ R. GUZDŽIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ 2021 METŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

Pareigybė Etatų/darbuotojų skaičius 2021 m. I ketv. vidurkis (Eur) 2021 m. II ketv. vidurkis (Eur) 2021 m. III ketv. vidurkis (Eur) 2021 m. IV ketv. vidurkis (Eur)
Gimnazijos vadovai (direktorius, pavaduotojai: ugdymui ir ūkio reikalams) 3 / 3 1841,00 1841,00    
Pagalbą teikiantys specialistai (spec. pedagogas, logopedas, soc. pedagogas, bibliotekininkai) 3,5 / 5 703,00 703,00    
Mokytojai 21,28 / 27 1185,00 1185,00    
Kvalifikuoti darbuotojai, specialistai (kompiuterių priežiūros specialistas, sekretorius, valgyklos vedėjas, virėjai) 4 / 6 612,00 612,00    
Pastatų ir aplinkos priežiūrą atliekantys darbuotojai (darbininkai, valgyklos darbininkai, valytojai, kiemsargis, budėtojas, sargas) 13,5 / 19 480,00 480,00