Projektai

PROJEKTŲ RENGIMAS

Tikslas – rengti ir įgyvendinti projektus, ugdančius mokinių ir mokytojų saviraišką, padedančius Gruzdžių gimnazijai tapti šiuolaikiška ir patrauklia ugdymo įstaiga.
Uždaviniai:

 1. Atsižvelgiant į Gruzdžių gimnazijos bendruomenės poreikius, įgyvendinti tęstinius gimnazijos projektus, inicijuoti naujų rengimą;
 2. Siekiant tapti šiuolaikiška ir patrauklia ugdymo įstaiga, ieškoti partnerių ir teikti paraiškas rajoniniams, respublikiniams bei tarptautiniams projektams.

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijoje vykdomi projektai 2019
Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

 • Tarptautinis projektas “Global Education Goes Local”

 Pagrindinis projekto tikslas – skatinti piliečių, ypač jaunimo, aktyvų dalyvavimą sprendžiant globalias problemas, kuris būtų paremtas jų supratimu ir kritiniu požiūriu į pasaulio darnaus vystymosi procesus. Projekte dalyvauja nevyriausybinės organizacijos iš 6 Europos šalių: Bulgarijos, Lietuvos, Austrijos, Ispanijos, Kipro ir Slovėnijos. Lietuvoje buvo atrinktos 5 organizacijos iš skirtingų vietovių, kurios 2018-2020 metais įgyvendins vietos bendruomenių nariams skirtų eilę edukacinių ir pilietinių iniciatyvų.

Socialinė pedagogė Rosita Veikalienė

 • Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniai užsiėmimai

Projekto tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir sudaryti jiems sąlygas ugdyti(s) įvairiose aplinkose. 2018-2019 m. m mūzų gimnazijos 13-15 m. mokiniai turės galimybę mokytis plaukti baseine. Iš viso bus 10 plaukimo užsiėmimų.

Socialinė pedagogė Rosita Veikalienė

 • Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

 Gimnazija tęsia dalyvavimą projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukaciniuose renginiuose. Sausio 12 d. 8 kl. ir I gimn. kl. mokiniai vyko į Kauno VDU gamtos mokslų fakultetą. Mokiniai susipažino, kaip tarpusavyje bendrauja augalai ir kokie būna dirvožemių tipai. Teorines žinias kiekvienas dalyvis pritaikė tyrinėdamas sėklų daigumą ir dirvožemio pralaidumą vandeniui. Tyrinėjimas tęsėsi ir namuose, nes mokiniai turėjo palaukti kol žirniai ir miežiai sudygs. Sausio 16 d. mokykloje aptarėme tyrimo rezultatus.

Fizikos mokytoja Daiva Jonkienė

 • Erasmus+ mokymo kursai „I.T.Y.I.“

Lapkričio 27- gruodžio 1d. Katanijoje, Sicilijoje vyko Erasmus+ mokymo kursai „I.T.Y.I.“, į kuriuos vyko  neformalios jaunimo grupės „Kelyje“ narės bei mokytojos Kristina Tarbūnienė, Orinta Venckienė bei Gruzdžių gimnazijos IV g. kl. mokinė Kornelija Dauginytė. Pagrindinis šių mokymų tikslas- supažindinti dirbančiuosius su jaunimu su įvairias būdais, kurie padeda jaunimui tapti veikliu įvairiose srityse bei vienyti ES jaunimą su kitų šalių jaunimu. Mokymuose dalyvavo 25 jaunuoliai bei jaunimo darbuotojai iš Lietuvos, Ispanijos, Italijos, Rumunijos, Slovakijos ir Graikijos. Šių mokymų metu dalyvavome veiklose, kurios vyko įvairiose erdvėse. Miesto savivaldybėje, universiteto patalpose, studentų kavinėje pristatėme savo organizacijas, analizavome skirtingas religijas, grupinių užsiėmimų metu mokėmės kurti video bei internetinius skelbimus, aplankėme nepilnamečių pabėgėlių centrą, kuriame bendravome su jame gyvenančiais jaunuoliais, kartu su jais žaidėme futbolą. Laisvu laiku turėjome galimybę susipažinti su Katanijos miestu, jo vietovėmis. Šie mokymai buvo kitokie… Nepilnamečių pabėgėlių centre praleistos akimirkos dar ilgai išliks mūsų širdyse. Tai tik dar kartą primena, kad visi jaunuoliai pasaulyje nori to paties- supratimo, pripažinimo bei darnios ateities. Istorinė aplinka bei sutikti nauji žmonės, pažintis su įvairių šalių kultūra mums paliko neišdildomus prisiminimus. Džiaugiamės suteikta galimybe tapti šio projekto dalimi.

 • Projektas „Kino klubas“

Gruzdžių gimnazija dalyvauja kino edukacijos projekte „Kino klubas“ , tai tarptautinio projekto „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas” dalis. Projektą vykdo Didžiosios Britanijos kino edukacijos organizacija „Film Literacy Europe”, finansuoja – Europos Komisija. Projektą Lietuvoje koordinuoja – Lietuvos kino centras. Partneris – Švietimo ir mokslo ministerija. Projekte dalyvauja 120 Lietuvos mokyklų. Kino klubų schema susiformavo Jungtinėje Karalystėje. Vėliau ją perėmė kitos valstybės: Danija, Švedija, Kipras, Ispanija, Rumunija. Nuo 2017 m. ši schema bus taikoma Latvijoje, Gruzijoje ir Lietuvoje. Projekto tikslas – vykdyti kino edukacija Lietuvoje, skiriant daugiau dėmesio vaikams ir jaunimui, didinti europinių filmų prieinamumą, plėsti filmų bazę ir skatinti Lietuvos mokyklas ja naudotis, išbandyti kino klubus, kaip kino raštingumo modelį. Kino klubų dėka įmanoma organizuoti mokyklose reguliarias filmų peržiūras. Kino klubas gali būti naudingas mokyklai, mokytojams tai: papildoma patraukli užklasinė veikla; veikla, galinti pritraukti mokinius, retai dalyvaujančius mokyklos bendruomenės veikloje; daryti teigiama įtaka mokytojų ir moksleivių santykiams; teigiamas mokinių požiūris į mokyklą apskritai; naujų veiklų atsiradimas moksleivių iniciatyva. Projekto trukmė: 2017 01 01 – 2018 12 31.

 •  Tarptautinis projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2017“

 Lapkričio 13-19 d. pradinių klasių mokiniai dalyvavo tarptautinio projekto „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2017“ renginiuose, kurie vyko gimnazijos ir miestelio bibliotekose. Dėkojame bibliotekos darbuotojoms L. Šufinskienei, J. Jasiškytei, R. Bernotienei ir J. Vrublevskajai už nuotaikingą, kupiną staigmenų ir nuotykių savaitę.

 • Respublikinis projektas ,,KULTŪRŲ RATAS“

5-12 kl. mokiniai dalyvavo respublikiniame projekte ,,Kultūrų ratas“- turėjo pristatyti vieną tautinę mažumą, gyvenančią Lietuvoje. Mokiniai pasirinko žydų tautą, domėjosi jos papročiais, tradicijomis ir sukūrė filmą ,,Žydų tautos atgarsiai Gruzdžiuose“. Dėkojame muziejaus darbuotojai J. Vrublevskajai, mokiniams, žaidusiems, dainavusiems, skaičiusiems žydų folklorą, piešusiems, šokusiems, gaminusiems žydų tautos patiekalą. Dėkojame IV gimn. kl. mokiniui A. Žąsinui, visa tai sudėjusiam į filmą, kurį siūlome pažiūrėti. https://youtu.be/UILkGXTMS2I Gruodžio 13 d. respublikinio edukacinio projekto dalyviai buvo pakviesti į baigiamąjį renginį Kėdainiuose. Renginyje mokiniai pristatė savo darbus, gėrėjosi  nuotaikingu romų pasirodymu, grožėjosi  ir Kėdainių senamiesčiu. Iš Kėdainių visi parsivežė nepakartojamų įspūdžių ir puikių prizų. Vieną  jų – stalo žaidimą – nutarta padovanoti gimnazijos skaityklai. Projektas ,,Kultūrų ratas“ paskatino domėtis tautinių mažumų, gyvenančių Lietuvoje, tradicijomis, papročiais, tolerantiškai žvelgti  į skirtingų tautybių žmones, suteikė galimybę susipažinti su Kėdainių miesto kultūra ir architektūra. Dėkojame mokiniams,  įsijungusiems į respublikinio projekto ,,Kultūrų ratas“ veiklą, ir tikimės aktyvaus dalyvavimo kituose projektuose.

Lietuvių k. mokytoja V. Bernotienė, technologijų mokytoja V. Šimkuvienė

 • Projektas „Sveika šeima – sveikas aš“

Nuo 2017 m. balandžio mėnesio gimnazijoje vykdomas projektas „Sveika šeima – sveikas aš“. Projekto tikslas ir veikla –  sveikos mitybos, fizinio aktyvumo propagavimas bei žalingų įpročių prevencija gimnazijoje. Didžiausia dalis lėšų įgyvendinant šį projektą yra skirta paskaitoms. Lapkričio 9 dieną į gimnaziją buvo atvykęs lektorius A. Šiukšta, kuris skaitė paskaitas apie kibernetinę priklausomybę bei žalingus įpročius 5-8 kl. ir I-IV gimn. klasių mokiniams. Lektorius pristatė mokiniams kas tai yra kibernetinė priklausomybė,  įvairius pavojus, kurie egzistuoja virtualioje aplinkoje. Taip pat kalbėjo apie tai, kaip yra paveikiama vaikų emocinė būsena. Paskaitų metu buvo plačiai kalbama apie žalingus įpročius, jų žalą vaikų organizmui. Į projekto veiklą įtraukiami ne tik mokiniai ir mokytojai, bet ir tėvai. Tėvai  taip pat buvo kviečiami į lektoriaus A. Šiukštos paskaitą “Kaip kurti santykius su vaikais”. Paskaitos metu buvo kalbama apie tėvų ir vaikų santykius, kiek svarbus tėvų elgesys auklėjant vaikus, kaip svarbu kalbėtis, bendrauti su savo vaikais. Lapkričio 23 dieną gimnazijoje vyko lektoriaus G. Jonuškio paskaita apie sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą. Paskaita vyko 8-III gimn. klasių mokiniams. Lektorius supažindino mokinius su sveikos gyvensenos principais, kalbėjo apie teisingą mitybą, motyvaciją sportuoti ir sveikai maitintis. 

  

 • Edukacinė išvyka į Klaipėdos Kalvystės muziejų

2017 m spalio 18 dieną I gimnazinės klasės mokiniai vyko su  projektu „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Klaipėdos Kalvystės muziejų. Dalyvavo edukacinėje programoje  ,,Nepažintoji Baltų kultūra” , kuri parengta projektui „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra “. Tikslas – pagilinti Lietuvos kultūrinio paveldo pažinimą ir ugdyti gebėjimus mokytis menų. Edukacinio užsiėmimo metu mokytojas  Dionizas Varkalis supažindino su pirmaisiais žmonių verslais, darbo įrankiais, baltų, kaip etninės grupės, formavimosi pradžia, baltų papuošalų įvairove, ornamentais ir jų prasme. Užsiėmimo metu mokiniams buvo demonstruojami įvairūs brangakmeniai. Mokiniai ne tik klausėsi įdomaus pasakojimo, bet ir patys aktyviai dalyvavo, ieškodami atsakymų į pateiktas loginio mąstymo reikalaujančias  užduotis, mokėsi atskirti vertingą brangakmenį nuo padirbto, mat aktyviausiam buvo pažadėtas apdovanojimas. Jį gavo Dovydas Kazlauskas. Mokiniai susipažino su restauratoriaus profesija, sužinojo, kad kas 5 metus restauratoriai turi laikyti egzaminus. Praktinės dalies metu mokiniai iš žalvario žaliavos pagamintus papuošalus galėjo patys nusišlifuoti. Mokiniai pamatė, kaip atrodė  Klaipėdos krašto kapinių kryžiai, tvorelės, varteliai, Didžiosios Lietuvos kryžiai-saulutės, architektūrinės Klaipėdos senamiesčio namų detalės, žvejybos įrankiai, namų apyvokos daiktai. Visi Kalvystės muziejaus ekspozicijoje ir kiemelyje esantys kryžiai datuojami XIX a. pab.–XX a. pr. Kalvės-muziejaus kiemelyje eksponuojami ypač meniški XIX a. pab.–XX a. pr. Klaipėdos kapinių kryžiai ir tvorelės. Visi dalyvavę šioje edukacinėje išvykoje mokiniai liko patenkinti, praturtėję naujomis žiniomis ir patyrimais.

Dailės ir technologijų mokytoja Vilma Šimkuvienė

 • „ERASMUS+” jaunimo mainų projektas #refMEDIA

Spalio 15-22 dienomis Daugirdiškių mokymo centre vyko „ERASMUS+” jaunimo mainų projektas #refMEDIA. Jame dalyvavo jaunimas iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Kipro, Turkijos ir Portugalijos. Projekte dalyvavo 37 jaunuoliai. Į šį projektą vyko neformalios jaunimo grupės „Kelyje“ atstovai Kornelija Dauginytė, Viktoras Buivydas ir Aušrinė Jašiskytė. Jaunimo mainų metu diskutavome ir analizavome įvairias temas: pabėgelių situaciją įvairiose šalyse, propagandą, skirtumus tarp emigrantų, imigrantų ir pabėgelių, socialines reklamas. Taip pat vykome į Trakus ir Vilnių. Justina Kraučelytė, Vilniaus arkivyskupijos Carito Užsieniečių integracijos programos Socialinės integracijos koordinatorė, pasidalino savo patirtimi dirbant su pabėgeliais. Taip pat projekto metu vaidinome ir kūrėme reklamas bei video. Vyko saunos ir kultūriniai vakarai, kuriuose buvo pristatomas maistas, pasakojama apie savo šalį, kultūrą. Didžiausias iššūkis buvo perlipti anglų kalbos barjerą, kadangi ne dažnai tenka angliškai diskutuoti ir kalbėti viešai. Taip pat buvo sunku pirmiems pradėti bendrauti. Mums labai patiko maistas, komandinis darbas, apgyvendinimas, veikla ir užimtumas. Dalyvaujant tarptautiniuose projektuose yra įgaunama labai didelė patirtis. Ši savaitė buvo nepakartojama! Tiek naujų draugų, žinių ir malonių širdžiai momentų. Į kasdienybę grįžtame pilni pozityvių minčių ir emocijų.

 •  Erasmus+ mokymo kursai Airijoje

Spalio 15- 22d. Airijoje esančiame Glencree Taikos Centre, Wicklow grafystėje vyko Erasmus+ mokymo kursai „ Create YOU(TH) SIDE“, į kuriuos vyko  neformalios jaunimo grupės „Kelyje“ narė bei Gruzdžių gimnazijos IV g. kl. mokinė Laura Petrauskaitė ir anglų kalbos mokytoja Kristina Tarbūnienė. Pagrindinis šių mokymų tikslas- skatinti jaunimą bei jaunimo darbuotojus įsitraukti į įvairiapusiškas veiklas, kurios skatina solidarumą, tolerantiškumą bei kūrybiškumą, taip pat suteikia žinių žmogaus teisių srityje. Mokymuose dalyvavo 25 jaunuoliai bei jaunimo darbuotojai iš Lietuvos, Airijos, Gruzijos, Ispanijos, Italijos ir Rumunijos. Šių mokymų metu vykdėme bei dalyvavome įvairiose veiklose: analizavome teoriją, kurią taikėme praktikoje, kūrėme „idealaus“ jaunimo darbuotojo profilį, turėjome galimybę išbandyti įvairius darbo metodus dirbant grupėse, porose ir individualiai. Taip pat išbandėme atviros erdvės technologiją bei analizavome Europos Tarybos bei Europos Sąjungos dokumentus, susipažinome su NO HATE judėjimu Europoje, vaidinome įvairias situacijas bei diskutavome apie formalų, neformalų bei informalų ugdymą. Visi aplankėme Airijos sostinę Dubliną, kuriame turėjome galimybę susipažinti ne tik su vietiniais, jų kultūra, bet ir aplankyti Dublino Universitetą bei jo fakultetus. Šie mokymai buvo labai aktyvūs bei įtraukiantys. Istorinė aplinka bei sutikti nauji žmonės, pažintis su įvairių šalių kultūra mums paliko neišdildomus prisiminimus. Džiaugiamės suteikta galimybe tapti šio projekto dalimi.

Kristina Tarbūnienė

 • Edukacinė išvyka į Vilniaus teatrą “Lėlė”

Spalio 3 dieną dvidešimt II gimn. klasės mokinių vyko į projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“  Vilniaus teatrą “Lėlė”, į edukacinę programą  ,,Lėlių teatro įdomybės”. Mokiniai turėjo galimybę plačiau susipažinti su lėlių teatro subtilybėmis. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai sužinojo, kokie yra teatrinių lėlių tipai, kaip atsirado žodis „marionetė“, lėlių teatro istorijos žinovas, režisierius ir dailininkas Rimas Driežis išsamiai ir vaizdingai mokiniams papasakojo, kuo lėlių teatras ypatingas ir skiriasi nuo kitų menų, kokie garsūs režisieriai ir dailininkai kūrė teatro spektaklius, kaip namų sąlygomis susikurti lėlių teatrą. Nuoširdžiai papasakojo apie lėlininko profesijos pasirinkimą, tikrąjį pašaukimą, Mokiniai aplankė Gyvąjį lėlių muziejų, kuriame tvarkingai sudėliota daugybė lėlių, kaukių ir scenografijos elementų iš jau neberodomų spektaklių. Kiekvienas mokinys liko patenkintas edukacine išvyka.
Dailės ir technologijų mokytoja Vilma Šimkuvienė

 • Kūrybinis projektas „Liepsnojantis rudens medis“

 Kelias dienas be perstojo pliaupęs lietus neleido mums vykdyti kūrybinį projektą „Liepsnojantis rudens medis“. Laimei, antradienį niūrūs debesys išsisklaidė, pro juos saulė pasiuntė šiltą šypsnį  ir gimnazijos mokiniai, susispietę į būrelį, patraukė į miestelio Nepriklausomybės aikštę. Patogiai įsitaisė ant suoliukų ir kūrybinis procesas prasidėjo… Tekstuose ir dailės darbuose turėjo dominuoti rudeniškomis  spalvomis liepsnojantis medis. Kūrybinei kibirkštėlei įsižiebti padėjo auksiniu apdaru pasipuošę aikštėje augantys klevai, drebulės ir šimtametis ąžuolas.  Mintys liejosi popieriaus lapuose… Vėliau jos skambėjo mokinių lūpose. Eilės apie rudens grožį, metų laikus, medžių džiaugsmą ir vienatvę. Piešiniuose lyg tikri puikavosi įvairiausių spalvų rudeniniai lapai. Renginio pabaigoje kūrėjai skanavo Livetos ir Gustės keptą obuolių pyragą. Integruotas lietuvių ir anglų kalbų, dailės bei technologijų projektas baigėsi, bet kitais mokslo metais jis vėl mus pakvies kurti.

 Lietuvių kalbos mokytojos

 

 • Respublikinis projektas „Beactive – judėk zumbos ritmu“

Rugsėjo 27 d. šokio pamokos metu 5-6 kl. mokiniai dalyvavo respublikiniame projekte „Beactive – judėk zumbos ritmu“. Tai – kiekvienais metais vykstantis projektas ir mūsų gimnazijos mokiniai jame dalyvauja jau trečius metus. Linksmas judesių junginys skatina smagiai pajudėti, aktyviai praleisti laiką,laisvai interpretuoti judesius.
 Mokytoja L. Jokubaitienė

 • Edukacinė programą „Vaistai gamtoje“

Rugsėjo 6 dieną septintos klasės mokiniai vyko į projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinę programą „Vaistai gamtoje“, kuri  vyko Labanoro regioniniame parke. Mokiniai turėjo galimybę plačiau pažinti gyvąją gamtą, sužinoti vaistažolių reikšmę žmogaus organizmui. Po edukacinės pamokos gurkšnojome vaistažolių arbatą išvirtą ant laužo. Nuvykome ir prie aukščiausio Lietuvos apžvalgos bokšto Molėtų rajone, šalia Mindūnų kaimo, jo aukštis – 36 metrai. Kažkas netgi suskaičiavo, kad į pačią viršūnę veda lygiai 214 laiptelių. Žvelgiant nuo bokšto grožėjomės Labanoro regioninio parko vaizdais.

biologijos mokytoja Jurgita Kizeliauskienė ir fizikos mokytoja Daiva Jonkienė