Biblioteka – skaitykla

Knyga – nedidelis įrankis, pažadinantis mūsų sugebėjimą mąstyti; tai minties variklis, išjudinantis protą. (E. Fagė)

Biblioteka – tai žmogaus dvasinių vertybių lobynas. (G. Leibnicas)

Gimnazijos bibliotekos misija – švietimo, informacijos, mokymosi vieta su informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti Gruzdžių  gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla remianti ugdymo procesą, telkianti mokyklos bendruomenę bei sudaranti sąlygas ugdyti atsakingą, laisvą, dorą, sąmoningą, žingeidžią bei iniciatyvią asmenybę.

Bibliotekos teikiamos paslaugos:

  • Išduodama skaitytojams reikalinga grožinė  literatūra, vadovėliai.
  • Teikiama pagalba moksleiviams ir mokytojams, ieškantiems informacijos savišvietai, mokslui ir projektiniams darbams.
  • Teikiama informacija pagal skaitytojų užklausas.
  • Organizuojami kultūriniai renginiai ir parodos.
  • Organizuojamos edukacinės veiklos
  • Skaitytojams įrengtos 9 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga.
  • Teikiamos kopijavimo paslaugos


Bibliotekos darbo laikas:

Rima Bernotienė

  • Pirmadienį -pentadienį
   • 8.00 – 12.00

Atliekamas darbas:

 1. Rengia gimnazijos bibliotekos veiklos programą ir metinę ataskaitą
 2. Komplektuoja  mokyklos bibliotekoje ugdymo procesui reikalingą programinę,
 3. informacinę, mokslo populiariąją, vaikų, metodinę literatūrą
 4. Teikia pagalbą mokytojams, vedant integruotas pamokas.
 5. Rengia naudojimosi mokyklos biblioteka taisykles;
 6. Tvarko bibliotekos (skaityklos) informacinių laikmenų fondą;
 7. Užsako, registruoja, tvarko ir sudaro metinius periodinės spaudos komplektus.
 8. Organizuoja ir vykdo mokyklos bendruomenės (toliau – vartotojų) aptarnavimą:
 9. Supažindina su bibliotekos teikiamomis galimybėmis ir naudojimosi biblioteka taisyklėmis;
 10. Moko naudotis atviru bibliotekos fondu;
 11. Užtikrina darbo bibliotekoje (skaitykloje) drausmę ir rūpinasi fondo apsauga.

Jekaterina Vrublevskaja

  • Pirmadienis
   • 8.00 – 11.00
  • Trečiadienis
   • 10.05 – 12.05
  • Ketvirtadienis
   • 8.00 – 11.00
   • 12.00 – 14.00

Atsakinga:

 1. Grožinės literatūros, vadovėlių, skaitmeninių mokymosi priemonių užsakymas.
 2. Muziejaus edukacijos, kraštotyriniai darbai.