Visuomenės sveikatos specialistas

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ, VYKDANTI  SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE

VIRGINIJA KIEVIŠIENĖ

Darbo laikas:

 • Trečiadienis 8.00 -16.00
 • Ketvirtadienį 8.00-16.00
 • Penktadienis 8.00 -16.00
  • Tikslas:
   Padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, ligų ir traumų profilaktika.
  • Uždaviniai:
   Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
   Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
   Suteikti pirmąją pagalbą pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimo atvejais.
 • el. p.  virginija.kievisiene@gmail.com