Fizikos pamokos STEAM centre

Lapkričio 30 d. I g. klasės mokiniai du tiriamuosius darbus atliko VU Šiaulių akademijos STEAM centre. Pirmojo darbo  metu nustatė smėlio savitąją šilumą ir palygino ją su vandens savitąja šiluma, o kito –  ištyrė ir palygino  kaip skirtingo dirvožemio vanduo yra laidus elektrai. Tikslius duomenis  mokiniai gavo  naudodami kompiuterį su programine įranga „Vernier graphical analysis“, temperatūros ir elektrinio laidžio jutiklius.


Mokytoja Daiva Jonkienė