Šiaulių 6-osios rinktinės šimtmečio minėjimas

Gruodžio 13 d. Šiauliuose vyko Lietuvos šaulių sąjungos Gen. Povilo Plechavičiaus šaulių 6 – osios rinktinės šimtmečio minėjimas. Rinktinės šauliai, dalyvavo Šv. Mišiose, priesaikos priėmime Sukilėlių kalnelyje, minėjime Šiaulių rajono savivaldybės salėje. Šiame renginyje dalyvavo trylika Gruzdžių gimnazijos jaunųjų šaulių.

Gruzdžių 604 kuopos vadas A. Šlikas