Karjeros planavimo diena

Lapkričio 21 d. II gimn. kl. mokiniai lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centro Technologijų skyriuje. Mokiniai susipažino su centre rengiamomis specialybėmis: žiniatinklio programuotojo, kompiuterinės įrangos derintojo, apskaitininko ir kasininko, sekretorės. Mokiniai automobilių ir minkštų baldų restauratorių, siuvimo dirbtuvėse, sekretorių, apskaitininkų-kasininkų ir informacinių technologijų mokomuosiuose kabinetuose. Mokiniams vyko  profesinis veiklinimas; vaikinams – kompiuterinės įrangos derintojo,  merginoms – sekretoriaus profesija.